Τρέχουσα τιμή κιλοβατώρας

Κατανάλωση (kWh/μήνα)

0 – 500

501 – 1000

>1000

Χρέωση Παγίου 12/2023 (€/μήνα)

3,00

Μέγιστη Χρέωση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας 12/2023 (€/kWh)

0,2150

Χρέωση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας με Έκπτωση Συνέπειας 20% (€/kWh)

0,1720

Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης 11/2023 (€/kWh)

0,025

0 ή 0,025*

0 ή 0,025*

Τελική Χρέωση μετά την Κρατική Επιδότηση 12/2023 (€/kWh)

0,1470

0,1720 ή 0,1470*

0,1720 ή 0,1470*

Διάρκεια σύμβασης: Χωρίς χρονικούς περιορισμούς.

* Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης.

Οι χρεώσεις του προγράμματος αναρτώνται ΕΔΩ κάθε μήνα,

την 20η ημέρα του προηγούμενου μήνα από το μήνα εφαρμογής τους.

Η έκπτωση συνέπειας πιστώνεται στον επόμενο λογαριασμό.

Η Τελική Χρέωση περιλαμβάνει την έκπτωση συνέπειας και την κρατική επιδότηση ΤΕΜ του εκάστοτε μήνα και επικαιροποιείται με την ανακοίνωση της Κρατικής Επιδότησης Τ.Ε.Μ. από το ΥΠΕΝ.

Το πρόγραμμα προσφέρεται και σε δικαιούχους Κ.Ο.Τ.. ΕΔΩ αναρτώνται οι Τελικές Χρεώσεις του προγράμματος για τους δικαιούχους Κ.Ο.Τ..

Οι τιμές του πίνακα δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ & ρυθμιζόμενες χρεώσεις.

Κατανάλωση (kWh/μήνα)

0 – 500

501 – 1000

>1000

Χρέωση Παγίου 12/2023 (€/μήνα)

3,00

Μέγιστη Χρέωση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας 12/2023 (€/kWh)

0,2020

Χρέωση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας με Έκπτωση Συνέπειας 27% (€/kWh)

0,1475

Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης 12/2023 (€/kWh)

0,025

0 ή 0,025*

0 ή 0,025*

Τελική Χρέωση μετά την Κρατική Επιδότηση 12/2023 (€/kWh)

0,1225

0,1475 ή 0,1225*

0,1475 ή 0,1225*

Διάρκεια σύμβασης: Χωρίς χρονικούς περιορισμούς.

* Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης.

Οι χρεώσεις του προγράμματος αναρτώνται ΕΔΩ κάθε μήνα, την 20η ημέρα του προηγούμενου μήνα από το μήνα εφαρμογής τους.

Η έκπτωση συνέπειας πιστώνεται στον επόμενο λογαριασμό.

Η Τελική Χρέωση περιλαμβάνει την έκπτωση συνέπειας και την κρατική επιδότηση ΤΕΜ του εκάστοτε μήνα και επικαιροποιείται με την ανακοίνωση της Κρατικής Επιδότησης Τ.Ε.Μ. από το ΥΠΕΝ.

Το πρόγραμμα προσφέρεται και σε δικαιούχους Κ.Ο.Τ.. ΕΔΩ αναρτώνται οι Τελικές Χρεώσεις του προγράμματος για τους δικαιούχους Κ.Ο.Τ..

Οι τιμές του πίνακα δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ & ρυθμιζόμενες χρεώσεις.

Κατανάλωση (kWh/μήνα)

0 – 500

501 – 1000

>1000

Χρέωση Παγίου 12/2023 (€/μήνα)

5,00

Μέγιστη Χρέωση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας 12/2023(€/kWh)

0,178

Χρέωση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας με Έκπτωση Συνέπειας 15% (€/kWh)

0,1602

Χρέωση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας με εκπτώσεις: Συνέπειας 15% & Ε.ΝΑ SOLAR (€/kWh) **

0,0858

Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης 12/2023 (€/kWh)

0,025

0 ή 0,025*

0 ή 0,025*

Τελική Χρέωση μετά την Κρατική Επιδότηση 12/2023 (€/kWh)

0,0608

0,0858 ή 0,0608*

0,0858 ή 0,0608*

Διάρκεια σύμβασης: Χωρίς χρονικούς περιορισμούς.

* Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης.

** Η αναγωγή της έκπτωσης ΕΝ.Α SOLAR σε €/kWh πραγματοποιήθηκε βάσει της μέσης μηνιαίας κατανάλωσης οικιακών παροχών, η οποία ανέρχεται στις 228,9 kWh/μήνα (στοιχεία ΡΑΕ). Η έκπτωση ΕΝ.Α SOLAR αποδίδεται ανεξαρτήτως ύψους κατανάλωσης και ισχύει αποκλειστικά για τους πρώτους 6 πρώτους μήνες εκπροσώπησης του Πελάτη στο ΗΡΩΝ SOLAR GENEROUS.

Οι χρεώσεις του προγράμματος αναρτώνται ΕΔΩ κάθε μήνα,
την 20η ημέρα του προηγούμενου μήνα από το μήνα εφαρμογής τους.

Η Τελική Χρέωση περιλαμβάνει την έκπτωση συνέπειας και την κρατική
επιδότηση Τ.Ε.Μ. του εκάστοτε μήνα και επικαιροποιείται
με την ανακοίνωση της Κρατικής Επιδότησης Τ.Ε.Μ. από το ΥΠΕΝ.

Η έκπτωση συνέπειας πιστώνεται στον επόμενο λογαριασμό .

Προϋποθέτει ενεργή παροχή στο ΗΡΩΝ ΕΝ.Α. SOLAR.

Το πρόγραμμα προσφέρεται και σε δικαιούχους Κ.Ο.Τ.. ΕΔΩ αναρτώνται οι Τελικές Χρεώσεις του προγράμματος για τους δικαιούχους Κ.Ο.Τ..

Οι τιμές του ως άνω πίνακα δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ & ρυθμιζόμενες χρεώσεις.

Κατανάλωση (kWh)

0 – 500

501 – 1000

>1000

Χρέωση Παγίου 12/2023 (€/μήνα)
0
Μέγιστη Χρέωση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας 12/2023 (€/kWh)

0,2150

Χρέωση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας με Έκπτωση Συνέπειας 20% (€/kWh)

0,1720

Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης 12/2023 (€/kWh)
0
Τελική Χρέωση μετά την Κρατική Επιδότηση 12/2023 (€/kWh)

0,1613

Διάρκεια σύμβασης: Χωρίς χρονικούς περιορισμούς.

Οι χρεώσεις του προγράμματος αναρτώνται ΕΔΩ κάθε μήνα,
την 20η ημέρα του προηγούμενου μήνα από το μήνα εφαρμογής τους.

Η έκπτωση συνέπειας πιστώνεται στον επόμενο λογαριασμό.

Η Τελική Χρέωση περιλαμβάνει την έκπτωση συνέπειας και την κρατική
επιδότηση ΤΕΜ του εκάστοτε μήνα και επικαιροποιείται με την ανακοίνωση
της Κρατικής Επιδότησης Τ.Ε.Μ. από το ΥΠΕΝ.

ΕΔΩ αναρτώνται οι Τελικές Χρεώσεις των αρτοποιείων
και των καταναλωτών με Αγροτικό Τιμολόγιο.

Οι τιμές του πίνακα δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ & ρυθμιζόμενες χρεώσεις.

Κατανάλωση (kWh)

0 – 500

501 – 1000

>1000

Χρέωση Παγίου 12/2023 (€/μήνα)
0
Μέγιστη Χρέωση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας 12/2023 (€/kWh)

0,2150

Χρέωση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας με Έκπτωση Συνέπειας 20% (€/kWh)

0,1720

Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης 12/2023 (€/kWh)
0
Τελική Χρέωση μετά την Κρατική Επιδότηση 12/2023 (€/kWh)

0,1613

Διάρκεια σύμβασης: Χωρίς χρονικούς περιορισμούς.

Οι χρεώσεις του προγράμματος αναρτώνται ΕΔΩ κάθε μήνα,
την 20η ημέρα του προηγούμενου μήνα από το μήνα εφαρμογής τους.

Η έκπτωση συνέπειας πιστώνεται στον επόμενο λογαριασμό.

Η Τελική Χρέωση περιλαμβάνει την έκπτωση συνέπειας και την κρατική
επιδότηση ΤΕΜ του εκάστοτε μήνα και επικαιροποιείται
με την ανακοίνωση της Κρατικής Επιδότησης Τ.Ε.Μ. από το ΥΠΕΝ.

ΕΔΩ αναρτώνται οι Τελικές Χρεώσεις για μη-οικιακές παροχές με Σ.Ι.
(Συμφωνημένη Ισχύ) ≤ 35kVA, των αρτοποιείων και των καταναλωτών
με Αγροτικό Τιμολόγιο, ανεξαρτήτως Συμφωνημένης Ισχύος.

Οι τιμές του πίνακα δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ & ρυθμιζόμενες χρεώσεις.

Κατανάλωση (kWh/μήνα)

0 – 500

501 – 1000

>1000

Χρέωση Παγίου 12/2023 (€/μήνα)

3,50

Μέγιστη Χρέωση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας 12/2023 (€/kWh)

0,1550

Χρέωση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας με δώρο το 10% της μηνιαίας κατανάλωσης** (€/kWh)

0,1395

Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης 12/2023 (€/kWh)

0,025

0 ή 0,025*

0 ή 0,025*

Τελική Χρέωση μετά την Κρατική Επιδότηση 12/2023 (€/kWh)

0,1145

0,1395 ή 0,1145*

0,1395 ή 0,1145*

Διάρκεια σύμβασης: Χωρίς χρονικούς περιορισμούς.

* Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης.

** Το ποσοστό 10% της δωρεάν μηνιαίας κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας ισοδυναμεί με ισόποση έκπτωση στη Μέγιστη Χρέωση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Οι χρεώσεις του προγράμματος αναρτώνται ΕΔΩ κάθε μήνα, την 20η ημέρα του προηγούμενου μήνα από το μήνα εφαρμογής τους.

Η Τελική Χρέωση περιλαμβάνει το δώρο 10% της μηνιαίας κατανάλωσης καθώς και την κρατική επιδότηση ΤΕΜ του εκάστοτε μήνα, η οποία επικαιροποιείται με την ανακοίνωση της από το ΥΠΕΝ.

Οι τιμές του πίνακα δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ & ρυθμιζόμενες χρεώσεις.

Κατανάλωση (kWh)

0 – 500

501 – 1000

> 1000

Χρέωση Παγίου 12/2023 (€/μήνα)

1,5

Μέγιστη Χρέωση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας 12/2023 (€/kWh)

0,1620

Χρέωση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας με δώρο το 10% της μηνιαίας κατανάλωσης** (€/kWh)

0,1458

Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης 12/2023 (€/kWh)
0
Τελική Χρέωση μετά την Κρατική Επιδότηση 12/2023 (€/kWh)

0,1458

Διάρκεια σύμβασης: Χωρίς χρονικούς περιορισμούς.

* Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης.

** Το ποσοστό 10% της δωρεάν μηνιαίας κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας ισοδυναμεί με ισόποση έκπτωση στη Μέγιστη Χρέωση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Οι χρεώσεις του προγράμματος αναρτώνται ΕΔΩ κάθε μήνα, την 20η ημέρα του προηγούμενου μήνα από το μήνα εφαρμογής τους.

Η Τελική Χρέωση περιλαμβάνει το δώρο 10% της μηνιαίας κατανάλωσης καθώς και την κρατική επιδότηση ΤΕΜ του εκάστοτε μήνα, η οποία επικαιροποιείται με την ανακοίνωση της από το ΥΠΕΝ.

Οι τιμές του πίνακα δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ & ρυθμιζόμενες χρεώσεις.

Χρέωση Παγίου 12/2023 (€/μήνα)

5,00

Χρέωση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας 12/2023 (€/kWh)

0,0770

Χρέωση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας με Έκπτωση Συνέπειας 10% (€/kWh)

0,0693

Κρατική Επιδότηση T.E.M. 12/2023 (€/kWh)

0,025

0 ή 0,025*

0,025*

Τελική Χρέωση μετά την Κρατική Επιδότηση 12/2023 (€/kWh)

0,0443

0,0639 ή 0,0443*

0,0639 ή 0,0443*

Οι τιμές του ως άνω πίνακα δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ & ρυθμιζόμενες χρεώσεις.

Το πρόγραμμα είναι εμπορικά διαθέσιμο από 1η Οκτωβρίου 2023.

Διάρκεια σύμβασης: Χωρίς χρονικούς περιορισμούς.

Η Τελική Χρέωση περιλαμβάνει την έκπτωση συνέπειας και την κρατική επιδότηση Τ.Ε.Μ. του εκάστοτε μήνα και επικαιροποιείται με την ανακοίνωση της Κρατικής Επιδότησης Τ.Ε.Μ. από το ΥΠΕΝ.

Η έκπτωση συνέπειας πιστώνεται στον επόμενο λογαριασμό.

* Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης.

Το πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα επιλογής προστασίας τιμής, ώστε όταν λήξουν τα έκτακτα μέτρα και η αναστολή της αναπροσαρμογής κόστους αγοράς (Ν. 4951/2022) να περιορίζεται η έκθεση του Πελάτη στον κίνδυνο τιμών. Ενεργοποιώντας τη μηνιαία Χρέωση Guarantee 8€, ο Πελάτης διασφαλίζει ότι η χρέωση ενέργειας δεν θα υπερβεί τα 0,1700 €/kWh σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

Οι χρεώσεις του προγράμματος αναρτώνται ΕΔΩ κάθε μήνα, την 20η ημέρα του προηγούμενου μήνα από το μήνα εφαρμογής τους.

Το πρόγραμμα προσφέρεται και σε δικαιούχους Κ.Ο.Τ.. ΕΔΩ αναρτώνται οι Τελικές Χρεώσεις του προγράμματος για τους δικαιούχους Κ.Ο.Τ..

Τρέχουσα τιμή κιλοβατώρας