Φόρμα Άσκησης Δικαιώματος Περιορισμού της Επεξεργασίας

Φόρμες Άσκησης Δικαιωμάτων

όροι χρήσης του Heron-revma.gr

Αυτή η φόρμα χρησιμοποιείται για την άσκηση του δικαιώματος περιορισμού της επεξεργασίας του υποκειμένου των δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων.

    Στοιχεία αιτούντος:

    Τύπος αιτήματος:

    Τα πεδία με (*) είναι υποχρεωτικά.

    Τρέχουσα τιμή κιλοβατώρας